Record details

Title
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek
Other titles
    Postbadenian gravels from Brno - errors and mystifications
Author
    Karásek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 34-35
Year
    2002
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    chronostratigrafie
    diskuse
    geologie regionální
    historie geologie
    neogén
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
    štěrk
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
    Ivančice (Brno-venkov)
    Pohořelice (Břeclav)
Keyword
    24-32
    24-34
    34-12
    Brněnské
    Brno
    Ivančice
    Mystifikace
    Omyly
    Pohořelice
    Postbadenské
    šterky
Abstract (in english)
   Attention is payed to some factographic errors in papers devoted to postbadenian gravels occurred at few localities near Brno
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012