Record details

Title
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
Author
    Bábek, O.
    Fatka, O.
    Kalvoda, J.
    Leichmann, J.
    Melichar, R.
    Nehyba, S.
    Špaček, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    International Journal of Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 3
Pages
    s. 497-518
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Brunovistulický terán (Český masív, stř. Evropa) od svrchního proterozoika do svrchního paleozoika
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    Brunovistulian terrane
    Variscan orogeny
Keyword
    Bohemian
    Brunovistulian
    Central
    Europe
    Late
    Massif
    Paleozoic
    Proterozoic
    Review
    Terrane
Abstract (in czech)
   Brunovistulický terán reprezentuje proterozoický mikrokontinent nejasného původu, který ve spodním paleozoiku existoval v blízkosti jižního okraje Baltiky. Během variské orogeneze představoval spodní desku na jižním okraji Laurusie, v kolizní oblasti s armorickými terány. Tento článek popisuje tektonosedimentární vývoj a paleobiogeografii brunovistulického teránu během panafrické a zejména variské orogeneze.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013