Record details

Title
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
Statement of responsibility
    J. Kalvoda, O. Babek, O. Fatka, J. Leichmann, R. Melichar, S. Nehyba, P. Špaček
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Fatka, Oldřich, 1957-
    Kalvoda, Jiří, 1953-
    Leichmann, Jaromír, 1963-
    Melichar, Rostislav, 1961-
    Nehyba, Slavomír
    Špaček, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Vol./nr.
    Vol. 97, no. 3
Pages
    p. 497-518
Year
    2008
Notes
    12 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    551.7
    551.8
Conspectus category
    55
Subject group
    brunovistulikum
    geologie regionální
    korelace stratigrafická
    litologie
    litostratigrafie
    moravskoslezská oblast
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleobiogeografie
    paleogeografie
    paleozoikum
    proterozoikum
    tektonika desková
    terán
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Bohemian
    Brunovistulian
    Central
    Europe
    Late
    Massif
    Paleozoic
    Proterozoic
    Review
    Terrane
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012