Record details

Title
    Bryozoans attached to exuvia of the Ordovician trilobite Dalmanitina (D.) proeva
Statement of responsibility
    Petr Kácha, Radko Šarič
Author
    Kácha, Petr
    Šarič, Radko
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 4
Pages
    p. 43-46
Year
    1995
Notes
    6 obr., 1 pl., 4 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Barrandien
    Bryozoa
    ordovik
    popis organismu
    symbióza
    taxonomie
Subject category
    zahořanské souvrství
Geographical name
    ČR-Čechy
    Počaply
Keyword
    Attached
    Bryozoans
    Dalmanitina
    Exuvia
    Ordovician
    Proeva
    Trilobite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012