Record details

Title
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 4
Pages
    s. 97-101
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    odpady
    recirkulace surovin
    využití nerostných zdrojů
    životní prostředí
Geographical name
    Buštěhrad
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Buštěhradská
    Druhotných
    Halda
    Surovin
    Zdroj
Abstract (in czech)
   Celkové množství materiálu, který tvoří struska, kaly, elektrárenské popílky a j., je odhadováno na 23 mil.tun. Zpracování haldy by mohlo poskytnout např. kolem 1 200 000 tun železa, 200 000 tun manganu a miliony tun hnojiva a stavebního materiálu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012