Record details

Title
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
Statement of responsibility
    Jiří Beran
Author
    Beran, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
Pages
    s. 111-112
Classfication no.
    069
    553
Conspectus category
    069
    622
Subject group
    báňská historie
    doprava
    důl
    historie
    hornictví
    krušnohorský pluton
    muzeum
    popularizace geologie
    rudy Sn
    sbírka
    sokolovská pánev
    těžba
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov, Sokolov)
    Sokolov
Keyword
    900
    Budování
    Doprava
    Důlní
    Hornického
    Kolejová
    Krásně
    Mm
    Muzea
    Přírodě
    Rozchodu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012