Record details

Title
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    The constitution of a unified network of protected geological localities on territory of the Czech Republic. Case study for Prague-East, Kolín and Kutná Hora districts
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 126-127
Year
    1998
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    chráněná geologická lokalita
    česká křídová pánev
    historie geologie
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    lokalita geologická
    lom
    management
    ochrana přírody
    prehistorie
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Budování
    Chráněných
    České
    Geologických
    Hora
    Jednotné
    Kolín
    Kutná
    Lokalit
    Okraey
    Praha-východ
    Případová
    Republiky
    Sítě
    Studie
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012