Record details

Title
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 7
Pages
    s. 227-235
Year
    1995
Notes
    Projekt: IA31301, GA AV ČR
Keyword
    Budování
    Chráněných
    Krajiny
    Opěrných
    Profilů
    Sítě
    územích
    Vývoji
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012