Record details

Title
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
Statement of responsibility
    Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Mariusz Hoffmann, Zoltán Pecskay, Monika A. Kusiak, Mariusz Paszkowski, Monika Agnieszka Kusiak
Author
    Hoffmann, Mariusz
    Kusiak, Monika Agnieszka
    Malata, Tomasz
    Paszkowski, Mariusz
    Pecskay, Zoltán
    Poprawa, Paweł
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 10
Pages
    s. 855-856
Year
    2006
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    brunovistulikum
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geochronologie
    krystalinikum
    krystalinikum Českého masivu
    křída
    oblast snosová
    paleocén
    paleozoikum-svrchní
    proterozoikum
    sedimentace detritická
    subsidence
    uplift
    vrásnění variské
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko
Keyword
    Budowa
    Geologiczna
    Karpaty
    Mechanizm
    Oraz
    Późnokredowo-paleoceńskiego
    śląskiego
    Wyniesienia
    Wypiętrzania
    Zachodnie
    Zewnętrzne
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012