Record details

Title
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: An indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
Statement of responsibility
    Schulmann, K., Štípská, P., Kröner, A. & Pitra, P.
Other titles
    7th International Eclogite Conference, July 3rd - July 9th, 2005, Seggau, Austria - Abstracts (Variant.)
Author
    Kröner, Alfred
    Pitra, Pavel
    Schulmann, Karel, 1958-
    Štípská, Pavla
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Vol. 150
Pages
    p. 137
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Mitt. Österr. mineral. Gesell.
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    552
Subject group
    akreční klín
    eklogit
    exhumace
    geologie strukturní
    krystalinikum Českého masivu
    litosféra
    metapelity
    paleozoikum-spodní
    podmínky P-T
    pohřbení
    proterozoikum
    protolit
    vrásnění variské
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Accretionary
    Burial
    Collisional
    Continental
    Eclogite
    Eclogites
    Exhumation
    Formation
    Indentation
    Model
    Variscan
    Wedge
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2006
Import date
    8. 8. 2012