Record details

Title
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
Statement of responsibility
    Petr Pauliš
Other titles
    Modoto tin-tungsten deposit in Mongolia
Author
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 2
Pages
    s. 102-108
Year
    1997
Notes
    5 fot., 1 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    fluorit
    greizen
    kasiterit
    křemen
    rozsyp
    rudy Sn
    rudy W
    těžba
    těžké minerály
    topaz
    wolframit
    žíla rudní
Geographical name
    Mongolsko
Keyword
    Bajan
    Cíno-wolframové
    Ložisko
    Mod
    Modoto
    Mongolsku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012