Record details

Title
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
Statement of responsibility
    Pavel Beran
Other titles
    Tin deposits in the Czech Massif - a brief outline of tin deposits on the territory of the Czech Republic
Author
    Beran, Pavel, 1961-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 11
Pages
    s. 27-32
Year
    2000
Notes
    3 obr., 3 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    historie
    kontrola strukturní
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ložiska rudní
    rozsyp
    rudy Sn
    saxothuringikum
    těžba
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Cínová
    Cínu
    České
    Českého
    Ložisek
    Ložiska
    Masivu
    Přehled
    Republiky
    Stručný
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012