Record details

Title
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
Statement of responsibility
    Anna Ladenberger, Peter Lazor, Marek Michalik
Author
    Ladenberger, Anna
    Lazor, Peter
    Michalik, Marek
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 21, no. 4
Pages
    p. 751-761
Year
    2009
Notes
    1 obr., 2 fot., 6 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    diskontinuita Mohorovičičova
    hloubka
    inkluze fluidní
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    miocén
    ohárecký rift
    olivín
    ortopyroxeny
    oxid uhličitý
    petrogeneze
    podmínky P-T
    původ plášťový
    reologie
    spektrometrie Ramanova
    tavení parciální
    terciér
    vulkanismus
    xenolit
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    CO2
    Conditions
    Decompression
    Fluid
    Formation
    History
    Inclusions
    Lower
    Mantle
    Poland
    Silesia
    SW
    Xenoliths
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012