Record details

Title
    Ca-Al mica margarite - its occurrences and metamorphic significance in mica schists from the Kutná Hora Crystalline Complex
Statement of responsibility
    Dana Oliveriová
Author
    Oliveriová, Dana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 3-4
Pages
    s. 209-213
Year
    1993
Notes
    3 obr., 1 tab., 14 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    granáty
    kutnohorské krystalinikum
    metamorfismus
    slídy
    svor
Geographical name
    ČR-Čechy
    Rataje nad Sázavou
    Solopysky
Keyword
    Ca-Al
    Complex
    Crystalline
    Hora
    Kutná
    Margarite
    Metamorphic
    Mica
    Occurrences
    Schists
    Significance
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012