Record details

Title
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček, Roman Skála, Marta Chlupáčová and Zdeněk Dvořák
Author
    Chlupáčová, Marta
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
    Skála, Roman, 1967-
    Žáček, Vladimír, 1962-
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 17, no. 4
Pages
    p. 623-633
Year
    2005
Notes
    5 obr., 3 diagr., 3 fot.
    Bibliografie na s. 632-633
    il.
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza termomagnetická
    baryum
    chemismus minerálů
    klinopyroxeny
    kvartér
    kvartér podkrušnohorských pánví
    magnetická susceptibilita
    melilit
    mineralogie topografická
    neogén
    oxidy
    porcelanit
    pyrometamorfóza
    severočeská pánev
    spraš
    uhelná sloj
    vápník
    železo
Geographical name
    ČR-Čechy
    Želénky (Teplice, Teplice)
Keyword
    Basin
    Brown
    Buchite
    Ca-Fe3+-rich
    Coal
    Czech
    North-Bohemian
    Republic
    Si-undersaturated
    Želénky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012