Record details

Title
    Ca-Fe3+-rich Si-undesaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal basin, Czech Republic
Other titles
    Ca-Fe bohatý, Si chudý buchit ze želének, Severočeská hnědouhelná pánev, Česká Republika
Author
    Chlupáčová, Marta
    Dvořák, Zdeněk
    Skála, Roman
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    European Journal of Mineralogy
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 5
Pages
    11
Year
    2005
Thesaurus term
    esseneite melilite srebrodolskite ba-ferrite ferrites pyrometamorphism Czech Republic
Keyword
    Basin
    Brown
    Buchite
    Ca-Fe3+-rich
    Coal
    Czech
    North-Bohemian
    Republic
    Si-undesaturated
    Želénky
Abstract (in czech)
   Ca-Fe bohatý buchit, který vznikl při fosilním požáru miocénní uhelné sloje obsahuje mj. řadu exotických minerálů: melilit, esseneit, chemicky pestré spinelidy a vzácné ferrity - srebrodolskit CaFe2O5)a dalčí dva nepojmenované ferrity: CaFe4O7 a BaFe12019. Buchit vznikl na kontaktu uhelné sloje a Ca-bohaté spraše.
Abstract (in english)
   Si-undersaturated Ca-Fe-rich buchite produced by fossil burning of a coal seam occurs in porcelanite deposit at Želénky in the North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic. Buchite is highly inhomogeneous, dense (r = 2.9 - 3.1 g/cm3), strongly magnetic rock (10-2 - 10-1 [SI]) composed of melilite, clinopyroxene (esseneite), spinel-group minerals, hematite, Ca2SiO4, calcite, aragonite, anorthite, anhydrite, perovskite, barite, two calcium ferrites ? orthorhombic Ca2Fe23+O5 (srebrodolskite) and CaFe43+O7, barium hexaferrite ? BaFe123+O19, along with other several poorly identified phases. Buchite originated by fusion of Tertiary clay and residual ash with overlying Quaternary sediments (loess loam with carbonate horizon) during fossil combustion of Miocene coal seam.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014