Record details

Title
    Cadomian garnets in tilted crust of the Domažlice Crystalline Unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
Author
    Helferich, S.
    Vejnar, Zdeněk
    Zulauf, G.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 3
Pages
    s. 13-14
Year
    1995
Notes
    Projekt: GA205/93/0341, GA ČR
Keyword
    Bohemian
    Cadomian
    Crust
    Crystalline
    Czech
    Domažlice
    Garnets
    Massif
    Republic
    Tilted
    Unit
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012