Record details

Title
    Cadomian terranes, wrench faulting and thrusting in the central Europe Variscides: geophysical and geological evidence
Statement of responsibility
    J.B. Edel, K. Weber
Author
    Edel, J. B.
    Weber, K.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologische Rundschau
Vol./nr.
    Vol. 84, no. 2
Pages
    p. 412-432
Year
    1995
Notes
    9 obr., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Rdsch.
Subject group
    Český masiv
    gravimetrie
    magnetometrie
    mapa geofyzikální
    megatektonika
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
Subject category
    terany
Geographical name
    Česká republika
    Evropa střední
Keyword
    Cadomian
    Central
    Europe
    Evidence
    Faulting
    Geological
    Geophysical
    Terranes
    Thrusting
    Variscides
    Wrench
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012