Record details

Title
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, Northen Moravia (Czech Republic), a new mineral species of the mixite group
Author
    Berlepsch, P.
    Novák, M.
    Novotný, P.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Canadian Mineralogist
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 4
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí, severní Morava (ČR), nový minerál ze skupiny mixitu
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    calciopetersite
    new mineral species
    X-ray poder diffraction
Keyword
    Bystřicí
    Calciopetersite
    Czech
    Domašov
    Group
    Mineral
    Mixite
    Moravia
    New
    Northen
    Republic
    Species
Abstract (in czech)
   Kalciopetersit se vyskytuje v dutinách křemenu nedaleko Domašova nad Bystřicí. Vzniká zvětráváním chalkopyritu a dalších sulfidů mědi.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012