Record details

Title
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
Other titles
    Kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí, severní Morava, Česká republika, nový minerální druh ze skupiny mixitu
Author
    Berlepsch, Peter
    Novák, Milan
    Novotný, Pavel
    Sejkora, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    The Canadian mineralogist
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 4
Pages
    8
Year
    2005
Thesaurus term
    calciopetersite
    Czech Republic
    Domašov nad Bystřicí
    electron-microprobe data
    mixite-group minerals
    new mineral species
    X-ray powder diffraction
Keyword
    Bystřicí
    Calciopetersite
    Czech
    Domašov
    Group
    Mineral
    Mixite
    Moravia
    New
    Northern
    Republic
    Species
Abstract (in czech)
   Nový minerální druh ze skupiny mixitu - kalciopetersit - byl nalezen v opuštěném lomu u Domašova nad Bystřicí, 20 km SV od Olomuce, severní Morava, Česká republika. V práci jsou podány výsledky podrobného mineralogického studia tohoto minerálního druhu.
Abstract (in english)
   The new mineral specie of the mixite group - calciopetersite - was found at abandoned quarry near Domašov nad Bystřicí, 20 km NE of Olomouc, northern Moravia, Czech Republic. The results of detailed mineralogical study of calciopetersite are given in this paper.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012