Record details

Title
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Vladimír Šrein
Other titles
    Kalcit-andraditový mikroklinit z Markvartic u Třebíče na západní Moravě
Author
    Houzar, Stanislav
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Vol. 75, no. 1-2
Pages
    s. 29-40
Year
    1990
Notes
    1 obr.,4 fot.,2 tab.,3 diagr.,2 s.bibl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    analýza hornin
    metamorfismus
    mikroklin
    minerály
    moravské moldanubikum
    rula
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Markvartice
Keyword
    Calcite-andradite
    Markvartice
    Microclinite
    Moravia
    Near
    Třebíč
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012