Record details

Title
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebí č, Western Moravia
Author
    Houzar, S.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales = Časopis Moravského muzea. Vědy přírodní. Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 75, -
Pages
    s. 29-40
Year
    1993
Keyword
    Calcite-andradite
    č
    Markvartice
    Microclinite
    Moravia
    Near
    Třebí
    Western
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012