Record details

Title
    Calculated and experimental X-ray diffraction patterns by transmission powder method
Statement of responsibility
    Andrzej Wiewióra, Zdeněk Weiss, J. Krajíček
Author
    Krajíček, J.
    Weiss, Zdeněk
    Wiewióra, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts
Pages
    s. 179
Subject group
    difrakce rentgenová
    fylosilikáty
    metoda prášková
    program počítačový
    studie experimentální
    zpracování dat
Keyword
    Calculated
    Diffraction
    Experimental
    Method
    Patterns
    Powder
    Transmission
    X-ray
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012