Record details

Title
    Carbon, nitrogen and strontium isotopes in the set of skeletons from the neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic)
Other titles
    Izotopy uhlíku, dusíku a stroncia v kosterním souboru z neolitického sídliště ve Vedrovicích (Česká republika)
Author
    Berkovec, Tomáš
    Bůzek, František
    Dočkalová, Marta
    Erban, Vojtěch
    Fišáková Nývltová, Miriam
    Neumanová, Kateřina
    Smrčka, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Anthropologie
Vol./nr.
    Roč. XLIII, č. 2-3
Pages
    9
Year
    2005
Thesaurus term
    diet,migration,bone,teeth,geochemistry,Neolithic,strontium isotopes,nitrogen isotopes,carbon isotopes
Keyword
    Carbon
    Czech
    Isotopes
    Neolithic
    Nitrogen
    Republic
    Set
    Settlement
    Skeletons
    Strontium
    Vedrovice
Abstract (in czech)
   Izotopy C, N, Sr byly využity při studii jedenácti koster z neolitického sídliště ve Vedrovicích. Vzorky žeber byly využity pro analýzu 13C, 12C a 15N, 14N v organické části kostního kolagenu. Rozsah složení stabilních izotopů v kostním kolagenu byl + 8.8 až 12? pro [delta]15N a ?20.5 až ?21.9 ? [delta]13C. To ukazuje na populaci zvislou na potravě rostlinami typu C3 (pšenice). Izotopový poměr 87Sr/86Sr ze zubní skloviny (M1) a ze střední části holenní kosti byl použit pro odlišení migrantů. Děti v hrobech 3/1966 (6?7let) a 4/1969 (7?8 let) nejspíš nebyly místního původu. Jedinci z hrobů 5/1971 (5?6 let) a 10/1974 (40?50 let, muž) se mohli přemístit vícekrát než jednou.
Abstract (in english)
   Isotopes C, N, Sr were employed in the study of eleven skeletons from the Neolithic settlements of the Linear Pottery Culture at Vedrovice. Samples of ribs were used for the analysis of 13C, 12C and 15N, 14N from organic part of the bone collagen. The scope of stable isotopes in the bone collagen is + 8.8 to 12? for ?15N and between ?20.5 and ?21.9 ? for ?13C in the skeletons. This indicates a population dependent on the inland plants of the type C3 of the photosynthetic cycle (wheat). The ratio of the isotopes of strontium 87Sr and 86Sr from the tooth tissue M1 and from compact bone of the middle part of the femur was used for distinction of the migrants. In the settlement at Vedrovice children in the grave 3/1966 (6?7years) and in grave 4/1969 (child 7?8 years) most probably were from non-local population. Individuals from grave 5/1971 (child 5?6 years) and male in grave 10/1974 (40?50 years) may have moved more than once.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014