Record details

Title
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
Statement of responsibility
    Ján Milička, Marc Massault, Juraj Franců
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Massault, Marc
    Milička, Ján
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 45, no. 6
Pages
    p. 379-382
Year
    1994
Notes
    3 obr., 2 tab., 27 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    analýza plynů
    izotopy C
    izotopy H
    matečná hornina
    miocén
    provincie ropo-plynonosná
    přeměna organické hmoty
    ropo-plynonosná provincie
    vídeňská pánev
    zemní plyn
Subject category
    metan
Geographical name
    ČR-Morava
    Kúty
    Láb
    Malacky
    Poddvorov
    Slovensko
Keyword
    Basin
    Carbon
    Czech
    Four
    Gases
    Hydrogen
    Isotopes
    Natural
    Slovak
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012