Record details

Title
    Carbon-carbon films and composites based on polyimides: processing and properties
Author
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Gubanova, N. G.
    Křížková, Martina
    Myagkova, A. L.
    Svetlichnyi, M. V.
    Weishauptová, Zuzana
    Yudin, E. V.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 2
Pages
    s. 223-232
Year
    2004
Notes
    Projekt: GP106/02/P025, GA ČR
    Projekt: IAA2046101, GA AV ČR
    Projekt: KSK2067107, GA AV ČR
    Překlad názvu: Filmy uhlík-uhlík a kompozity na bázi polyamidu: příprava a vlastnosti
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    carbon plastic
    polyimides
    polyimides films
Keyword
    Based
    Carbon-carbon
    Composites
    Films
    Polyimides
    Processing
    Properties
Abstract (in czech)
   Byla měřena mikroporéznost C-C filmů a ukázána možnost přípravy kompozitů na bázi testovaných polyamidů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012