Record details

Title
    Carbon-supported PdM (M=Au and Sn) nanocatalysts for the electrooxidation of ethanol in high pH media
Other titles
    Uhlíkem podpořené PdM (M = Au, Sn) nanokatalyzátory pro elektrooxidaci etanolu v médiu s vysokým pH
Author
    Chen, Shaowei
    Chen, Wei
    He, Qinggang
    Laufek, František
    Mukerjee, Sanjeev
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Power Sources
Vol./nr.
    Roč. 187, č. 2
Pages
    7
Year
    2009
Thesaurus term
    Ethanol, Electrooxidation, Palladium nanoparticle, Gold, Tin
Keyword
    Carbon-supported
    Electrooxidation
    Ethanol
    High
    M=Au
    Media
    Nanocatalysts
    PdM
    PH
    Sn
Abstract (in czech)
   Uhíkem podpořené Pd4Au a Pd2.5Sn nanočástice byly přepraveny pomocí metody chemické redukce a charakterizovány širokým spektrem experimentálních metod:hmotnostní spektrometrií, transmisní elektronovou mikroskopií a rtg difrakcí. Tyto Pd slitiny (nanočástice) reprezentují zajímavé kandidáty na elektrooxidaci etanolu, Pd4Au/C vykazuje nejvyšší katalytickou aktivitu.
Abstract (in english)
   Carbon-supported Pd4Au- and Pd2.5Sn-alloyed nanoparticles were prepared by a chemical reduction method, and characterized by a wide array of experimental techniques including mass spectrometry, transmission electron microscopy, and X-ray diffraction spectroscopy. Overall, the Pd-based alloy catalysts represent promising candidates for the electrocatalytic oxidation of ethanol, and Pd4Au/C displays the best catalytic activity among the series for the ethanol oxidation in alkaline media.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014