Record details

Title
    Carboniferous Fauna of the Krkonoše Piedmont Basin
Author
    Zajíc, Jaroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Reginaehradecensis
Vol./nr.
    Roč. 32, -
Pages
    s. 11-16
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/96/1231, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Karbonská fauna podkrkonošské pánve
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    fauna
    faunal list
    palaeoenvironment
    palaeogeography
    stratigraphy
    Upper Carboniferous (Czech Republic)
Keyword
    Basin
    Carboniferous
    Fauna
    Krkonoše
    Piedmont
Abstract (in czech)
   Je podán kompletní seznam fauny svrchnokarbonských jezerních uloženin podkrkonošské pánve. Lokality a vrty s faunou jsou na základě sedimentárních facií a fauny rozděleny do dvou hlavních oblastí a dvou podoblastí. Je diskutována stratigrafie a mezipánevní korelace.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012