Record details

Title
    Carbonization of coal-tar pitch dehydrogenated by sulphur
Author
    Balík, Karel
    Kolář, František
    Svítilová, Jaroslava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3
Pages
    s. 19-104
Year
    1995
Notes
    Projekt: GA104/94/1789, GA ČR
Keyword
    Carbonization
    Coal-tar
    Dehydrogenated
    Pitch
    Sulphur
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012