Record details

Title
    Carpathian Foredeep in the Czech Republic
Other titles
    Karpatská předhlubeň v České republice
Author
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    The Geology of Central Europe, vol. 2: Mesozoic and Cenozoic
Notes
    Počet výtisků: 1400
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Czech Republic, Neogene, regional geology
Keyword
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Republic
Abstract (in czech)
   Text kapitoly shrnuje poznatky o regionální geologii, tektonice a sedimentárně-stratigrafickém vývoji karpatské předhlubně v České republice.
Abstract (in english)
   The paper summarizes knowledge about regional geology, tectonic setting and sedimentary and stratigfaphic development of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014