Record details

Title
    Cathodic behavior of molybdenum electrode in various glass melts
Author
    Čierna, V.
    Hulínský, V.
    Langrová, Anna
    Maryška, M.
    Matěj, J.
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 1
Pages
    s. 32-38
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Katodické chování molybdenové elektrody v různých sklovinách
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cathodic behavior
    glass melt
    molybdenum electrode
Keyword
    Behavior
    Cathodic
    Electrode
    Glass
    Melts
    Molybdenum
    Various
Abstract (in czech)
   Cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi potlačením anodické koroze a depolarizačních reakcí a přítomností vrstev silicidů na elektrodě v katodické oblasti.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012