Record details

Title
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
Author
    Bosák, Pavel
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Zupan Hajna, N.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 63-86
Year
    2008
Notes
    Projekt: 9-06-19 (2007-2008), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Slovinské ministerstvo školství, sportu a vědy, CZ
    Projekt: 13-2005-06 (2005-2006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Slovinské ministerstvo školství, sportu a vědy, CZ
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Jeskynní sedimenty systému Postojnska-Planinska jama (Slovinsko): příklad vícefázového vývoje v epifreatické zóně
    Rozsah: 24 s. : WWW
    Souběžný název ve slovinštině : Jamski sedimenty iz Postojnsko-planinskega jamskega sistema (Slovenija): priča večfaznega razvoja v epifreatični coni.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Classical Karst
    dating
    karst geomorphology
    magnetostratigraphy
    palaeomagnetism
Keyword
    Cave
    Epiphreatic
    Evidence
    Evolution
    Multi-phase
    Postojnska-Planinska
    Sediments
    Slovenia
    System
    Zone
Abstract (in czech)
   Systém Postojnska jama - Planinska jama a řada dalších menších jeskyní je vyvinut v Postojenském krasu mezi dvěma zónami pravostranných horizontálních posunů dinárského směru. Homogenita palomagnetických dat naznačuje, že sedimenty mohou být výsledkem rychlé depozice během krátkých záplavových událostí. Tento styl ukládání byl příznivý pro záznam krátkodobých exkurzí paleomagnetického pole. Většina studovaných sedimentů je mladší než 0,78 Ma, některá z dat naznačují stáří hluboce pod 0,78 Ma. Jeskynní systém se dlouhodobě vyvíjel v návaznosti na funkci Planinského polje a vývoji pramenné oblasti v Lublaňském bazénu dále na V.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012