Record details

Title
    Cave sediments in Slovenia: results of 10 years of palaeomagnetic research
Author
    Bosák, Pavel
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Conference
    Vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (7. : 10.11.2009-13.11.2009 : Smolenice, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň
Pages
    Roč. 14, č. 2 (2009), s. 162-162
Notes
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Jeskynní sedimenty ve Slovinsku: výsledky 10 let paleomagnetických výzkumů
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave sediments
    caves
    caves (Slovenia)
    palaeomannetic research
Keyword
    10
    Cave
    Palaeomagnetic
    Research
    Results
    Sediments
    Slovenia
    Years
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012