Record details

Title
    Caves and nature protection: history and perspectives of mutual cooperation between Institute of Geology ASCR in Prague and Museum
Author
    Cílek, Václav
Conference
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia (21.06.2005-22.06.2005 : Liptovský Mikuláš, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
Pages
    S. 43-50
Notes
    Překlad názvu: Jeskyně a ochrana přírody: historie a perspektivy vzájemné spolupráce mezi Geologickým ústavem AV ČR v Praze a muzeem
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    environment
    institutional cooperation
    nature protection
Keyword
    ASCR
    Caves
    Cooperation
    Geology
    History
    Institute
    Museum
    Mutual
    Nature
    Perspectives
    Prague
    Protection
Abstract (in czech)
   Práce podává přehled dlouholeté spolupráce mezi oběma institucemi včetně výčtu hlavních výsledků a bibliografie prací.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012