Record details

Title
    Cejchování přenosných gama spektrometrů pomocí zařízení v Československu a na Kubě
Other titles
    Calibration of portable gamma-ray spectrometers using facilities in Czechoslovakia and Cuba