Record details

Title
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Other titles
    A nation-wide workshop: Landscape care - Litavka river basin as a model area
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 3
Pages
    s. 304
Year
    1996
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    geologie regionální
    hydrologie povrchových vod
    konference
    krajina
    ochrana přírody
    vodoteč
Geographical name
    ČR-Čechy
    Litavka
Keyword
    Celostátní
    Krajinu
    Litavky
    Modelové
    Péče
    Povodí
    Pracovní
    Programy
    Seminář
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012