Record details

Title
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
Statement of responsibility
    Eva Litochlebová, Jiří Litochleb, Jiří Sejkora, Vladimír Šrein
Other titles
    Supergene enriched mineralization at Březové hory deposit
Author
    Litochleb, J.
    Litochleb, Jiří
    Litochlebová, E.
    Litochlebová, Eva
    Sejkora, J.
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 2
Pages
    s. 96-99
Year
    1995
Notes
    3 fot., 15 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    Barrandien
    cementační zóna
    karbonáty
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    prvky
    rudy Ag
    rudy Hg
    rudy Ni
    sulfidy a sulfosoli
Subject category
    supergenní minerály
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Ag-Hg-Ni
    Březohorském
    Cementační
    Ložisku
    Mineralizace
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012