Record details

Title
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during Oceanic Anoxic Event II
Author
    Laurin, Jiří
    Sageman, B. B.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Sedimentary Research
Vol./nr.
    Roč. 77, č. 9
Pages
    s. 731-756
Year
    2007
Notes
    Projekt: 0100-510-05XP, Northwestern University Research Grants Committee, V, US
    Překlad názvu: Příbřežní sedimentární záznam intervalu cenoman-turon v jihozápadním Utahu: možný záznam orbitálně řízených transgresně-regresních změn během "globálního anoxického eventu II" (OAE II)
    Rozsah: 26 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Cenomanian-Turonian greenhouse
    Oceanic Anoxic Event II
    Utah
Keyword
    Anoxic
    Cenomanian-Turonian
    Coastal
    During
    Events
    II
    Oceanic
    Orbital-scale
    Record
    SW
    Transgressive-regressive
    U.S.A
    Utah
Abstract (in czech)
   Hraniční interval cenoman-turon v předpolí seviérského orogénu umožnil vytvoření podrobného chronostratigrafického rámce pro příbřežní sedimentární záznam období "globálního anoxického eventu II" (OAE II). Dále poskytl doklady o existenci vysokofrekvenčních cyklů přínosu terigenního materiálu a změn úrovně mořské hladiny, které byly dříve známy pouze z indicií v hemipelagickém sedimentárním záznamu a z klimatických modelů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013