Record details

Title
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
Statement of responsibility
    Stanislav Čech, Marcela Svobodová
Other titles
    Cenomanian sediments in the Kc-1 Ledčice borehole
Author
    Čech, Stanislav, 1951-
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 46-49
Year
    1999
Notes
    3 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    jílovec
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    paleoreliéf
    palynologie
    pískovce
    profil vrtný
    sedimentace estuáriová
    sedimentace fluviální
    sedimentace šelfová
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Ledčice (Mělník)
Keyword
    12-21
    Cenomanské
    Kc-1
    Kralupy
    Ledčice
    Sedimenty
    Vltavou
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012