Record details

Title
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
Author
    Čech, S.
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1998, -
Pages
    s. 46-49
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Cenomanian sediments in the Kc-1 Ledčice borehole
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Cenomanské
    Kc-1
    Ledčice
    Sedimenty
    Vrtu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012