Record details

Title
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
Other titles
    Cenomanian sediments in the Kc-1 Ledčice borehole
Author
    Čech, Stanislav
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    Cenomanské
    Kc-1
    Ledčice
    Sedimenty
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Svrchní křída, cenoman, transgrese, fluviální, estuarinní, marinní sedimenty
Abstract (in english)
   Cenomanian sediments in the Kc-1 Ledčice borehole
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014