Record details

Title
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Felicity E. Lloyd, Kadosa Balogh
Author
    Balogh, Kadosa
    Lloyd, Felicity E.
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 114
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    alkalický typ
    chebská pánev
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    kvartér
    miocén
    oligocén
    vulkanity Doupovských hor
    zóna riftová
    zóna zlomová
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Age
    Alkaline
    Bohemia
    Cenozoic
    Constraints
    Geochemical
    Relations
    Series
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012