Record details

Title
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
Statement of responsibility
    M. Kováč, D. Plašienka and Č. Tomek
Author
    Kováč, Michal, 1952-
    Plašienka, Dušan, 1953-
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    ALCAPA Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin Graz, Austria 1 - 3 July, 1992. Terra abstracts, suppl no. 2
Pages
    s. 37
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    Český masiv
    kenozoikum
    kolize desek
    konference
    kůra zemská
    mesozoikum
    rotace
    tektonika desková
    terán
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česko
    Slovensko
Keyword
    Bohemian
    Carpathians
    Cenozoic
    Central
    Convergence
    History
    Massif
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012