Record details

Title
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec, Helena Hercman, Vojtěch Beneš, Pavel Šroubek, Jimmy F. Diehl, Darryl Granger
Other titles
    Vývoj severní části Moravského krasu v období kenozoika : jeskynní sedimenty a krasová morfologie
Author
    Beneš, Vojtěch
    Diehl, Jimmy F.
    Granger, Darryl
    Hercman, Helena
    Kadlec, Jaroslav, 1961-
    Šroubek, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Vol. 86
Pages
    p. 111-160
Year
    2001
Notes
    26 obr., 5 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    datování Th/U
    devon
    eroze vodní
    jeskyně
    kaňon
    karbon-spodní
    kenozoikum
    kvartér Českého masivu
    měření gravimetrické
    miocén-střední
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleohydrologie
    ponor
    sedimentace fluviální
    sondáž elektrická
    speleotém
    textury sedimentů
    transgrese
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Holštejn (Blansko, Blansko)
    Ostrov u Macochy (Blansko, Blansko)
    Sloup (Blansko, Blansko)
Keyword
    Cave
    Cenozoic
    History
    Karst
    Moravian
    Morphology
    Northern
    Sediments
    Segment
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012