Record details

Title
    Cenozoic history of the Moravian Karst (nothern segment):cave sediments and karst morphology
Author
    Beneš, V.
    Diehl, J. F.
    Granger, D.
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Šroubek, P.
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Vol./nr.
    Roč. 86, -
Pages
    s. 111-160
Year
    2001
Notes
    Projekt: GA205/95/0841, GA ČR
    Projekt: GA206/93/0276, GA ČR
    Projekt: No. 95 051, U.S.-Czech Science and Technology Program, XX
    Projekt: No.INT-950737 and No. EAR-9705718, National Science Foundation, XX
    Rozsah: 50 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cave sediments
    dations
    Moravian Karst
Keyword
    Cenozoic
    History
    Karst
    Moravian
    Morphology
    Nothern
    Sediments
    Segment):cave
Abstract (other)
   Sedimentological study and datings of cave sediments in the Moravian Karst. Reconstruction of the Cenozoic development of this karst area.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012