Record details

Title
    Cenozoic volcanic series in western part of the Bohemian Massif
Author
    Balogh, K.
    Hegner, E.
    Lloyd, F. E.
    Novák, Jiří Karel
    Ulrych, Jaromír
    Viereck-Götte, L. G.
Conference
    Drilling the Eger Rift (International Continental Drilling Program Workshop (03.10.2004-07.10.2004 : Chateau of Býkov, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Drilling the Eger Rift. Field Trip Guide
Pages
    s. 35-36
Notes
    Překlad názvu: Cenozoické vulkanické série v západní části Českého masívu
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Bohemian Massif
    Eger Rift
Keyword
    Bohemian
    Cenozoic
    Massif
    Series
    Volcanic
    Western
Abstract (in czech)
   Západní část oháreckého riftu je geodynamically aktivní oblast alpského předpolí. S oblastí spjatý kenozoický alkalický vulkanismus, zejména kvarterního stáří, hraje podstatnou roli v seismicky aktivní oblasti západních Čech a Saska a je doprovázený intenzivními projevy odplyňování pláště (CO2, He, N). Tři tercierní a kvarterní série alkalických vulkanických hornin byly zde odlišeny: 1. Raně oligocenní až raně miocenní (31-20 Ma) v Doupovských horách a západním oháreckém riftu. 2. Středně až pozdně miocenní (16-8 Ma) spjatá s chebsko-domažlickým příkopem. 3. Pleistocenní (0.43-0.26/0.11 Ma) spjatá se spojením oháreckého riftu a chebsko-domažlického příkopu. Na základě isotopických a geochemických dat z primitivních mafických vulkanitů všech sérií za zdroj magmat lze považovat sublitosferický HIMU plášťový zdroj.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012