Record details

Title
    Central Paratethys Karpatian Calcareous Nannofossils
Other titles
    Vápnité nanofosilie stupně karpat, centrální Paratethys
Author
    Andreyeva-Grigorovich, Aida
    Coric, Stjepan
    Halásová, Eva
    Marunteanu, Mariana
    Nagymarosy, András
    Oszczypko-Clowes, Marta
    Švábenická, Lilian
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2003
Source title - monograph
    The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
Thesaurus term
    Lower Miocene, Karpatian, Central Paratethys, calcareous nannoplankton, biostratigraphy, correlation, paleoenvironment
Keyword
    Calcareous
    Central
    Karpatian
    Nannofossils
    Paratethys
Abstract (in czech)
   Vápnité nanofosilie regionálního stupně karpat, Centrální Paratethys, jsou typické společným výskytem druhů Helicosphaera ampliaperta a Sphenolithus heteromorphus, zóna NN4. Vývoj společenstev (tj. zvýšený počet helikosfér a malých retikulofenester a hojnost druhu Coccolithus pelagicus) indikuje mělké vody a případné kolísání salinity epikontinentálního moře. Druhová diversita v jednotlivých pánvích je rozdílná.
Abstract (in english)
   Calcareous nannofossils of the Karpatian regional stage of Central Paratethys are typical by the co-occurrence of Helicosphaera ampliaperta and Sphenolithus heteromorphus, Zone NN4. Character of nannoplankton assemblages (e.g. higher numbers of helicospaerids, small reticulofenestrids and abundance of Coccolithus pelagicus) indicates shalow waters and variable-salinity environment of epicontinental sea. Species diversity of nannofossil assemblages differs in the individual basins of the area.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014