Record details

Title
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
Statement of responsibility
    František Fraus
Author
    Fraus, František
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 8
Pages
    s. 11-14
Year
    2007
Notes
    5 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    622.33
    910.3/.4
Conspectus category
    622
Subject group
    elektrárna
    exkurze
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    lignit
    lom
    odvodňování
    střety zájmů
    těžba povrchová
    uhelný revír
    uhlí hnědé
    zásoby
    zdroje energetické
    zpráva cestovní
Geographical name
    Rumunsko
Keyword
    Cesta
    Do
    Hornické
    Most
    Oblasti
    Oltenia
    Podkrušnohorské
    Revíru
    Rumunsku
    Společnosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012