Record details

Title
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
Statement of responsibility
    Ján Forgáč, Miroslav Súlovec, Jaroslav Blaško
Author
    Blaško, Jaroslav
    Forgáč, Ján
    Súlovec, Miroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1
Pages
    s. 5-8
Year
    1990
Subject group
    ekonomika technologie
    ekonomika těžby
    náklady výroby
    rudy Sb
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Dúbrava
    Nízké Tatry
Keyword
    Cesty
    Efektívnosti
    Rudy
    Sb
    ťažby
    Zvyšovaniu
Abstract (in czech)
   Je charakterizována výrobní základna závodu Dúbrava, našeho největšího výrobce antimonové rudy a analyzují se opatření ke zvyšování efektivnosti těžby. Výzkum a investiční činnost je třeba zaměřit zejména na intenzifikaci ražení báňských děl, důlní dopravu a zavedení produktivnějších dobývacích metod. Aplikace geostatistiky může zvýšit stupeň poznání kvality a kvantity zásob.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012