Record details

Title
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Ilja Pek
Other titles
    Chalcedony from the cenomanian sandstone quarry near Maletín in Moravia
Author
    Pek, Ilja
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Vol./nr.
    Roč. 273
Pages
    s. 62-65
Year
    1996
Notes
    4 fot., 1 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc).
Subject group
    cenoman
    chalcedon
    česká křídová pánev
    křída
    mineralogie topografická
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    pískovce
Geographical name
    ČR-Morava
    Maletín (Šumperk)
Keyword
    Cenomanské
    Chalcedon
    Lomu
    Maletína
    Moravě
    Pískovce
Abstract (in english)
   Chalcedony from the sandstones and siliceous cherts from the quarry near the village of Maletín in North Moravia is described. The sandstone segnence in Maletín locality stratigraphically belongs to the Upper Cretaceous (Cenomanian Orlice-Žďár lithofacial region of the Bohemian Cretaceous Basin)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012